Niemiecki dowód rejestracyjny

Nowy niemiecki dowód rejestracyjny

1 października 2005 wprowadzono w Niemczech nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów a co za tym idzie także nowe wzory niemieckiego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

Od tej daty wprowadzono dwuczęściowy dowód rejestracyjny.

Zobacz jak wyglądają obecnie obowiązujące dowody rejestracyjne.

dowód rejestracyjny część I (Zulassungsbescheinigun Teil I, Fahrzeugschein) strona 1

dowód rejestracyjny część I (Zulassungsbescheinigun Teil I, Fahrzeugschein) strona 2

dowód rejestracyjny część II (Zulassungsbescheinigun Teil II, Fahrzeugbrief)

 

Nowy dowód rejestracyjny część I jest takiego samego formatu co porzedni dowód rejestracyjny. Można go złożyć na 3 części wg zaznaczonych linii przerywanych.

Nowa część II dowodu rejestracyjnego jest formatu A4 i zawiera treść tylko na jednej stronie.
Uproszczono ten dokument i zamiast możliwości wpisania 6 poprzednich właścicieli (jak było poprzednio) teraz wpisuje się 2 właścicieli (obecny i poprzedni). Dokument zawiera także pole z liczbą wszystkich właścicieli pojazdu - oznaczone jako B (1).

 

Nowe dokumenty zastąpiły obowiązujące do tej pory:

- dowód rejestracyjny (Fahrzeugschein) zastąpił dowód rejestracyjny część I (Zulassungsbescheinigung Teil I)

- karta pojazdu (Fahrzeugbrief) zastąpiony został przez dowód rejestracyjny część II (Zulassungsbescheinigung Teil II)

 

NIEMIECKIE TABLICE REJESTRACYJNE

Kupując samochód z Niemiec możemy go nabyć z tablicami rejestracyjnymi z niebieskim, czerwonym i żółtym paskiem.

W każdym z tych przypadków musimy otrzymać od sprzedawcy dowód rejestracyjny a jeśli jest on nowego typu to także część II dowodu rejestracyjnego.

Tablice z żółtym paskiem to tablice krótkoterminowe (ważne tylko 5 dni) są dostarczane razem z różowym dowodem rejestracyjnym (Fahrzeugschein fuer Fahrzeug mit Kurzzeitkennzeichen) i służą tylko do przewozu pojazdu np. po jego kupnie wtedy gdy jest on np. wymeldowany czasowo i nie ma tablic ani ważnego badania technicznego. W tym przypadku oprócz tego dowodu rejestracyjnego należy posiadać wymienione wyżej dowody rejestracyjne (stary bądź nowy).

 

DOKUMENTY DO REJESTRACJI
SAMOCHODU SPROWADZONEGO Z NIEMIEC

Do rejestracji samochodu czy też innego pojazdu w Polsce potrzebne będzie:

1. dowod rejestracyjny nowego bądź starego typu,
2. umowa kupna sprzedaży (może być polska, niemiecka bądź dwujęzyczna)
3. badanie techniczne
4. tłumaczenia przysięgłe dokumentów
5. zaświadczenie o zapłacie akcyzy (dotyczy samochodów osobowych)
6. zaświadczenie VAT-25 z urzędu skarbowego
7. opłata recyklingowa

Zobacz wzrór starego niemieckiego dowodu rejestracyjnego który dalej spelnia warunki obowiązującej w Polsce ustawy Prawo o ruchu drogowym.