Urząd Celny, Akcyza, AKC-U

Sprowadziłeś samochód z zagranicy?

Nie wiesz jakie są potrzebne druki do rejestracji pojazdu sprowadzonego?

Jak wypełnić deklarację AKC-U do urzędu celnego?

Jak wypełnić deklarację VAT-24 i VAT-23 do urzędu skarbowego?

Program on-line wyliczy za Ciebie akcyzę. Dzieki tej stronie wypełnisz i wydrukujesz wszystkie potrzebne dokumenty. Wystarczy podpisać i zanieść lub wysłać je do urzędu.

Wydrukujesz:

1. deklaracja AKC-U + obliczona akcyza za samochód osobowy

2. wniosek do naczelnika do urzędu celnego

3. deklaracja VAT-24 - dla osób prywatnych i firm

4. deklaracja VAT-23 - dla firm kupujących bez VAT

5. dowód wpłaty akcyzy

6. dowód wpłaty VAT-24 lub VAT-23

7. dowód wpłaty opłaty skarbowej 17 zł za wydanie zaświadczenia z urzędu celnego

8. dowód wpłaty opłaty recyklingowej 500 zł (opłata ekologiczna)


Koszt to jedyne 9 zł netto czyli 10,98 zł brutto płatne przez SMS.

URUCHOM PROGRAM
Wypełnij, Wydrukuj, Wyślij!

 

WIĘCEJ O AKCYZIE

Każdy Polak, który przywozi do Polski samochód osobowy czy kempingowy jest zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego.

Sprawa akcyzy przedstawia się następująco:


1. Deklaracja AKCU i wniosek do naczelnika urzędu celnego
Do 14 dni od daty przekroczenia granicy należy zgłosić się do Urzędu Celnego (UC) i złożyć deklarację akcyzową - AKCU.
Potem trzeba zapłacić akcyzę i otrzymać zaświadczenie z UC o zapłacie akcyzy, które dostaje się na podstawie złożonego podania do naczelnika - wniosek do naczelnika urzędu celnego.

Zaświadczenie to jest niezbędne by móc zarejestrować samochód.


Wszystkie wymagane w urzędzie celnym dokumenty można sobie tu wypełnić, wydrukować, podpisać i wraz z kopiami dokumentów (dowód rejestracyjny i umowa) wysłać poleconym, najlepiej priorytetem albo kurierem do swojego UC lub dostarczyć osobiście do urzędu.

 

2. Data przekroczenia granicy.
Ponieważ nie ma teraz granic, UC opiera się na oświadczeniu podatnika - w deklaracji AKCU jest pole w którym podaje się datę przekroczenia granicy.

Z jaką datą obliczyć akcyzę samochód?
Data przekroczenia granicy RP jest źródłem do obliczenia podstawy opodatkowania czyli wartości samochodu po przeliczeniu na złotówki wg kursu z dnia przekroczenia granicy.
Tu możesz sobie wyliczyć akcyzę

 

3. Stawki akcyzy, oblicz akcyzę.
Obecnie (wrzesień 2009) stawki zależą od pojemności samochodu:
- 3,1% pojemność do 2000 cm3
- 18,6% pojemność powyżej 2000 cm3
Akcyzę oblicza się biorąc pod uwagę cenę z umowy i pojemność samochodu. Przy czym w przypadku kupna samochodu w walucie innej niż polski złoty przeliczamy cenę samochodu na złotówki wg kursu z dnia przekroczenia granicy RP.


Urząd celny weryfikuje cenę z umowy porównując ją z wartością rynkową takiego samochodu zarejestrowanego już w Polsce. Jeżeli cena na umowie znacznie (powyżej 20-30%) odbiega od wartości rynkowej to akcyza jest obliczana wg wartości rynkowej.
Czyli można kupić samochód za 1 euro ale akcyzę zapłacimy od jego wartości rynkowej w Polsce.

Tu możesz sobie obliczyć akcyzę.

 

4. Inne dokumenty
Niektóre urzędy celne wymagają dodatkowych dokumentów np. badanie techniczne, tłumaczenia....
Warto sprawdzić telefonicznie jakie są ich wymogi by nie jeździć i nie stać w kolejkach na darmo.

 

5. Spóźnienie się z deklaracją.
Jeżeli składasz deklarację AKCU po terminie czyli zadeklarowałeś np. przekroczenie granicy 1 wrzesień 2009 a zgłaszasz się do urzędu celnego np. 29 września to przekroczyłeś 14 dniowy termin.
W takim przypadku urząd nałoży Ci mandat w wysokości ok. 200 zł.

Oczywiście im później tym mandat może być wyższy ale ponieważ nie znam zasad ich przyznawania to się szczegółowo nie wypowiem w tym temacie.

Jedynym ratunkiem jest złożenie przed złożeniem deklaracji AKC-U "czynnego żalu" czyli pisemnej informacji o tym, że się spóźniłeś, podanie przyczyny i prośba o niekaranie na podstawie art. 16 par. 4 kks (kodeksu karnego skarbowego) wg stanu na październik 2009.

Pobierz czynny żal

 

 

  JUŻ NIE MUSISZ BYĆ W URZĘDZIE
       
                         

Firma Prowent Dariusz Sawicki zajmuje się reprezentacją w urzędach.

Jeżeli sprowadziłeś pojazd z zagranicy a nie masz czasu
lub chęci na zmaganie się z biurokracją zgłoś się do nas.

Zajmiemy się za Ciebie kompleksowo wypełnieniem deklaracji, kopiowaniem niezbędnych dokumentów, zapłatą akcyzy i odbiorem zaświadczenia o zapłacie akcyzy.

www.Rejestracja-Samochodu.pl
            

 

DEKLARACJA AKC-U, akcyza, urząd celny, wniosek do naczelnika urzędu celnego, online